Trợ cấp thất nghiệp có tính thuế TNCN không?0
Bảo hiểm xã hội


Trợ cấp thất nghiệp có tính thuế TNCN không là thắc mắc của nhiều người lao động vì đây là khoản họ nhận được khi chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị sử dụng lao động (nếu trong HĐLĐ có điều khoản đền bù này).

Đánh giá bài viết

Trợ cấp thất nghiệp có tính thuế TNCN không?

0
0

Bài viết có hữu ích không?


Không

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *