Thời gian nghỉ chế độ ốm đau cho từng trường hợp


Thời gian nghỉ chế độ ốm đau cho mỗi trường hợp là khác nhau tuỳ thuộc vào loại bệnh tật thông thường hay cần điều trị dài hạn. Vì vậy, người lao động cần nắm rõ tình hình của bản thân và chủ động tìm hiểu kỹ càng về trợ cấp ốm đau mà mình nhận được.

Chế độ ốm đau là một trong những quyền lợi của người tham gia BHXH được hưởng. Tuy nhiên, thời gian nghỉ chế độ ốm đau của mỗi trường hợp là khác nhau. Người lao động nên tìm hiểu luật và nắm rõ vấn đề này.

Người lao động tuỳ từng mức độ được hưởng chế độ ốm đau khác nhau

Người lao động được hưởng thời gian của chế độ ốm đau như thế nào?

Thời gian hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động bị ốm

Căn cứ vào Điều 26 Luật BHXH, thời gian nghỉ chế độ ốm đau, tai nạn tối đa cho người lao động được quy định:

– Làm việc trong điều kiện bình thường:

  • Người lao động đóng BHXH dưới 15 năm được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 30 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 40 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 60 ngày/năm.

Lưu ý: Thời gian nghỉ không bao gồm ngày nghỉ Lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần).

– Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:

  • Người lao động đóng BHXH dưới 15 năm được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 40 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 30 năm được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 50 ngày/năm;
  • Người lao động đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên được nghỉ chế độ ốm đau tối đa 70 ngày.

Lưu ý: Thời gian nghỉ không bao gồm ngày nghỉ Lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

– Nghỉ làm do mắc bệnh nằm trong Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày:

  • Được nghỉ 180 ngày/năm (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần);
  • Hết 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị sẽ được hưởng tiếp chế độ ốm đau với thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH.

Trường hợp con ốm người lao động sẽ được nghỉ chế độ ốm đau

Điều 27 Luật BHXH năm 2014 thì đưa ra mức nghỉ cho trường hợp người lao động nghỉ do con ốm đau:

  • Nghỉ tối đa 20 ngày làm việc mỗi năm nếu con dưới 03 tuổi;
  • Nghỉ tối đa 15 ngày làm việc mỗi năm nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau ốm đau

Trong Điều 29 Luật BHXH 2014 quy định khi người lao động đã nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm. Khoảng thời gian 30 ngày đầu tiên trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn thì sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 – 10 ngày/năm, tính cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Khoản 2 Điều này quy định rõ:

“Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

– Tối đa 07 ngày đối với người lao động phải phẫu thuật;

– Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.”

Trong thời gian nghỉ dưỡng sức này, người lao động được hỗ trợ mỗi ngày 30% mức lương cơ sở.

Đọc thêm: Tổng quan về chế độ ốm đau của người lao động

Bài viết đã chia sẻ rõ về thời gian nghỉ ốm đau của mỗi trường hợp. Hy vọng rằng chúng tôi đã đem đến thông tin hữu ích cho người lao động quan tâm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *