Thắc mắc về chế độ nghỉ chăm vợ ốm


Chế độ nghỉ chăm vợ ốm hoặc chồng ốm không có quy định trong chế độ ốm đau hiện hành của pháp luật Việt Nam. Người lao động có thể áp dụng hình thức nghỉ phép năm hoặc nghỉ không lương trong trường hợp này.

Nhiều người lao động thắc mắc trong quyền lợi về chế độ ốm đau hiện hành có quy định nào về chế độ nghỉ chăm vợ ốm hoặc chế độ nghỉ chăm sóc chồng ốm hay không?

Không có chế độ nghỉ chăm vợ ốm

Hiện tại không có chế độ nghỉ chăm vợ ốm

Có quy định về chế độ nghỉ chăm vợ ốm hay chăm chồng ốm không?

Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

“1. Bị ốm đau, tai nạn, mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma tuý theo danh mục do Chính phủ quy định không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

Bên cạnh đó, Điều 34 của Luật này cũng quy định về hưởng chế độ thai sản của lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con.

Còn trong Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc nghỉ riêng, nghỉ không lương:

“1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

  • a) Kết hôn: Nghỉ 03 ngày;
  • b) Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày;
  • c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: Nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”

Đọc thêm: Tổng quan chế độ trợ cấp ốm đau cho người lao động

Như vậy, theo những quy định trong các Điều luật trên không có điểm nào nêu về chế độ chăm vợ ốm được hưởng quyền lợi. Do đó, nếu người lao động cần nghỉ chăm vợ ốm thì có thể dùng ngày nghỉ phép năm hoặc thoả thuận với Công ty nghỉ không lương.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *