Tại sao giá trị hoàn lại những năm đầu tiên luôn thấp hơn tổng phí đã đóng?


Giá trị hoàn lại là số tiền mà bên mua bảo hiểm nhận được khi hợp đồng chấm dứt trước thời hạn. Những năm đầu của hợp đồng, giá trị hoàn lại thường rất ít hoặc không có.

Hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại khi nào?

Giá trị hoàn lại trong bảo hiểm nhân thọ được hiểu là số tiền mà bên mua bảo hiểm sẽ nhận được khi hợp đồng chấm dứt trước thời hạn. 

Với mỗi dòng sản phẩm bảo hiểm khác nhau, giá trị hoàn lại sẽ được xác định khác nhau. Cụ thể:

Tham gia bảo hiểm nhân thọ không nên nhìn ở góc độ tiền mặt nhận về, hãy nhìn nhận kế hoạch bảo vệ lâu dài bằng cách đóng phí đúng, đủ và dài hạn.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *