Những vấn đề thắc mắc liên quan đến nghỉ chế độ thai sản


Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi quan trọng của BHXH. Nhiều thắc mắc của người lao động về chế độ này cũng cần được giải đáp một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Nhiều lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hưởng chế độ thai sản khi sinh nở nhưng cũng có những thắc mắc chưa hiểu hết được, ví dụ như: Nghỉ thai sản có được đóng BHXH không, có được thưởng Tết, thưởng lễ,… hay không?

Nghỉ chế độ thai sản có được đóng BHXH không?

Căn cứ vào điểm 1.8 khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH, việc đóng BHXH trong thời gian nghỉ thai sản được nêu rõ:

“1.8. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN; phải đóng BHYT do cơ quan BHXH đóng.”

Như vậy, người đang nghỉ thai sản không được đóng BHXH nhưng vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH.

Chế độ thai sản của người lao động

Người lao động được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Nghỉ thai sản có được hưởng lương không?

Theo quy định hiện hành, người đang nghỉ thai sản được hưởng trợ cấp 1 lần và hưởng 6 tháng thai sản bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (Căn cứ vào Điều 38 và Điều 39 Luật BHXH năm 2014). Do đó, người nghỉ thai sản sẽ không được hưởng lương hàng tháng do đơn vị sử dụng lao động chi trả.

Trừ khi doanh nghiệp của bạn có chính sách hỗ trợ cho những trường hợp này.

Nghỉ thai sản có được hưởng lương tháng 13 không?

Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm:

‘Điều 65. Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động

7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Do đó, thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian làm việc của người lao động để tính ngày nghỉ hằng năm.

Tuy nhiên vẫn để nghỉ thai sản có được hưởng lương tháng 13 không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của công ty, mức độ hoàn thành công việc của người lao động, phụ thuộc vào quy chế và quy định nội bộ của công ty.

Ngoài ra, thực chất lương tháng 13 là một khoản thưởng có sự thoả thuận giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Nghỉ thai sản có được hưởng lương ngày lễ, Tết không?

Căn cứ vào khoản 7 Điều 34 Luật BHXH năm 2014, thời gian hưởng chế độ thai sản bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Do vậy, những ngày này nằm trong thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động, người sử dụng lao động không có trách nhiệm chi trả tiền lương cho những ngày này.

Tuy nhiên, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương theo mức chi trả của BHXH trong thời gian nghỉ thai sản.

Đọc thêm: Tổng quan chế độ thai sản 2021

Hy vọng những giải đáp về các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản đã giúp cho người lao động quan tâm có thêm những kiến thức cần thiết về một chủ đề quan trọng và thiết thực trong đời sống.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *