Nhiều chính sách BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2021


Bắt đầu từ tháng 5/2021, nhiều chính sách của Nhà nước có liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. 

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được tăng mức hỗ trợ học nghề

Bắt đầu từ ngày 15/5/2021, theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ học nghề. Theo đó, Quyết định này nêu rõ:

Những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm 2013 sẽ được hưởng hỗ trợ dựa theo thời gian tham gia khóa đào tạo học nghề. Cụ thể như sau:

Đối với người lao động tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng

Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người lao động tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng

Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trong trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: 

  • Từ 14 ngày trở xuống tính là ½  tháng
  • Từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng.

Chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều chính sách về BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2021

Người lao động làm việc trong Khu kinh tế – quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa được hỗ trợ đóng BHYT

Bắt đầu từ ngày 5/5/2021, theo Nghị định 22/2021/NĐ-CP, Nhà nước sẽ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc trong Khu kinh tế – quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa… theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định này, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu kinh tế – quốc phòng theo quy định sau đây:

– Đối với quân số thuộc biên chế của Đoàn kinh tế – quốc phòng được hỗ trợ về đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác tại địa bàn Khu kinh tế – quốc phòng; được đảm bảo các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

– Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng Khu kinh tế – quốc phòng được các hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Người lao động, công nhân làm việc trong Khu kinh tế – quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 22/2021/NĐ-CP được ban hành thay thế cho Nghị định 44/2009/NĐ-CP. 

Các chính sách nói trên sẽ bắt đầu chính thức có hiệu lực trong tháng 5/2021, người lao động cần theo dõi, tìm hiểu để thuận lợi trong việc hưởng các mức hỗ trợ tương ứng.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *