Nghỉ thai sản có được tính phép năm không?


Nghỉ thai sản có được tính phép năm không là thắc mắc của nhiều người lao động. Tham khảo bài viết này để có câu trả lời rõ ràng nhất!

Chế độ nghỉ thai sản thông thường của lao động nữ là trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là thời gian làm việc theo quy định của pháp luật. Vây nghỉ thai sản có được tính phép năm không?

Nghỉ thai sản có được tính phép năm không?

Pháp luật hiện hành quy định chế độ nghỉ thai sản, cách gọi khác là nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi hoặc nghỉ việc khi vợ sinh con là chế độ BHXH với những người lao động tham gia BHXH.

Ngày nghỉ phép năm là chế độ nghỉ ngơi cho người lao động do Nhà nước quy định để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho người lao động. Khi đáp ứng điều kiện về thời gian làm việc cho 1 đơn vị sử dụng lao động thường xuyên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả chế độ phép hằng năm cho người lao động.

Nghỉ thai sản có được hưởng chế độ phép năm không

Phép năm cho người lao động nữ hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 có nêu ra quy định về ngày nghỉ phép năm. Theo đó, người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động sẽ được chế độ nghỉ phép năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động tương ứng như sau:

  • 12 ngày làm việc việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện cuộc sống khắc nghiệt;
  • 14 ngày làm việc với người lao động chưa thành niên hoặc người lao động khuyết tật;
  • 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

Trong đó, thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ phép hằng năm được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tại Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Đặc biệt có nêu: Thời gian làm việc lao động là cơ sở để xác định số ngày nghỉ hằng năm cho người lao động có bao gồm thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Do đó, với lao động nữ nghỉ chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH thì vẫn được tính là thời gian làm việc cho người sử dụng lao động và là cơ sở để tính ngày nghỉ phép hằng năm cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Hy vọng những giải thích trong bài viết về vấn đề nghỉ thai sản có được tính phép năm không đã giúp người lao động quan tâm có thêm kiến thức hữu ích và áp dụng đúng để hưởng đầy đủ quyền lợi.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *