Nghỉ thai sản có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?


Nghỉ thai sản có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không là mối quan tâm của nhiều người khi rất nhiều trường hợp lao động nữ hiện nay vì những lý do khác nhau mà không thể tiếp tục đi làm sau khi sinh con.

Hiện nay có nhiều lao động nữ quyết định nghỉ việc luôn sau khi nghỉ chế độ thai sản. Tuy nhiên, họ vẫn có thắc mắc vậy nghỉ thai sản có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?

Quy định về điều kiện hưởng chế độ thất nghiệp

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về những điều kiện người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  • Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định hoặc có xác định thời hạn.
  • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.
  • Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.

Nghỉ thai sản có được hưởng chế độ BHTN không

Khi nghỉ thai sản có được hưởng chế độ BHTN không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Lao động nữ muốn xác định xem có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần xác định người đó có đang đóng BHTN không. Cách xác định lao động có đáng đóng BHTN tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hay không căn cứ vào khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP:

“Người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và bao gồm cả thời gian sau:

Người lao động có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng…”

Như vậy, lao động nữ nghỉ việc ngay sau khi nghỉ thai sản thì tháng liền kề được xác định là tháng ngay trước thời điểm lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Vì thế lao động nữ nghỉ thai sản xong rồi nghỉ việc luôn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu như đáp ứng điều kiện nêu trên và tại tháng liền kề có đóng BHTN.

Ví dụ cụ thể: Chị Nguyễn Thuỳ Linh ký hợp đồng không thời hạn với Công ty đang làm việc. Trong quá trình làm việc tại Công ty, chị Linh tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm. Chị nghỉ thai sản từ 01/07/2020 đến hết 31/01/2021. Do không có ai chăm con hộ, chị Linh quyết định nghỉ việc từ ngày 01/02/2021. Trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, chị Linh đóng được 18 tháng BHTN.

Tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản của chị Linh là tháng 06/2020, đây là thời gian chị Linh đang đóng BHTN. Căn cứ vào quy định nêu trên, chị Linh đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đọc thêm:

Tổng quan về chế độ thai sản hiện nay

Quy định về chế độ thai sản dưỡng sức sau sinh cho người lao động

Qua bài viết này, chúng ta hiểu được nghỉ thai sản có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp nếu như đủ điều kiện, vì thực chất 2 chế độ này không liên quan đến nhau. Chúng tôi xin phép thông tin đến người lao động quan tâm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *