Nghỉ chế độ thai sản có phải đóng BHXH không?


Lao động nữ quan tâm nghỉ chế độ thai sản có phải đóng BHXH không? Theo luật pháp hiện hành, trong thời gian nghỉ thai sản, người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH, tuy nhiên thời gian này vẫn được tính là tham gia BHXH.

Nhiều lao động nữ có sự phân vân khi đang nghỉ chế độ thai sản có phải đóng BHXH không, thời gian nghỉ thai sản này có được tính vào thời gian đóng BHXH không?

Nghỉ thai sản có phải đóng BHXH và BHYT không?

Căn cứ vào điểm 1.8 khoản 1 Điều 39 Quyết định 595/QĐ-BHXH, quy định về thời gian đóng BHXH khi nghỉ thai sản như sau:

“1.8. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN; phải đóng BHYT do cơ quan BHXH đóng.”

Ngoài ra, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH cũng nêu ra: Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc vào trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi không được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Như vậy, trong quá trình nghỉ thai sản, người lao động không phải đóng BHXH nhưng vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH và trách nhiệm đóng BHYT thuộc về cơ quan BHXH.

Nghỉ thai sản có phải đóng BHXH không

Khi nghỉ thai sản, người lao động và người sử dụng lao động không cần đóng BHXH

Nghỉ thai sản doanh nghiệp có phải đóng BHXH không?

Cũng căn cứ vào điểm 1.8 của Quyết định trên, người lao động không phải đóng BHXH trong thời gian nghỉ thai sản, đồng nghĩa với việc người sử dụng lao động cũng không cần đóng BHXH cho người lao động ở thời gian này.

Thời gian đóng lại là sau giai đoạn nghỉ thai sản của người lao động. Lúc đó, người sử dụng lao động sẽ tiến hành thủ tục báo tăng bảo hiểm xã hội và tiếp tục trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động.

Mức hưởng và điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều 31 Luật BHXH 2014 chỉ ra những đối tượng người lao động sau đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản:

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 • Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Đồng thời, người lao động phải đảm bảo đủ thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ:

 • Lao động nữ sinh con, nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi hay người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ: Đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.
 • Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo theo chỉ định của bác sĩ: Đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh.

Lưu ý: Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản như những lao động khác.

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ được quy định qua các Điều luật:

“- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

– Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1.490.000 vnđ. Như vậy, mức trợ cấp 1 lần cho mỗi con: 2 x 1.490.000 = 2.980.000 vnđ.

“Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.”

Mức hưởng 01 tháng chế độ thai sản = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh:

Tiền dưỡng sức sau sinh 1 ngày = Số ngày nghỉ dưỡng sức x 30% mức lương cơ sở

Trong đó, số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ có xác nhận của cơ quan khám chữa bệnh có thẩm quyền, dựa theo quy định như sau:

 • Tối đa 10 ngày với lao động nữ sinh đôi trở lên.
 • Tối đa 07 ngày với lao động nữ sinh mổ.
 • Tối đa 05 ngày với những trường hợp khác.

Đọc thêm:

Tổng quan chế độ thai sản hiện nay

Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ thai sản

Những giải thích trong bài viết đã giúp người lao động hiểu thêm về chủ đề nghỉ chế độ thai sản có phải đóng BHXH không. Người lao động hãy nắm rõ các quy định để đảm bảo quyền lợi của mình tốt nhất nhé!

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *