Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam là ngày nào?


Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 hàng năm là dịp quan trọng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt luật bảo hiểm y tế, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam là ngày nào?

Căn cứ Điều 1, Quyết định số 823/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành vào ngày 16/6/2009 thì lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam:

“Điều 1. Lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam để tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế”.

Như vậy ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 hàng năm là chính là dịp truyền thông quan trọng giúp người dân nâng cao ý thức về vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế từ đó chủ động tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện nghiêm luật bảo hiểm y tế do Nhà nước ban hành.

Theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016 -2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 phải đạt 90,7%. Vậy kết quả thực hiện trong các năm vừa qua ra sao?

Bạn có biết: Bảo hiểm y tế có giá bao nhiêu?

Ngày bảo hiểm y tế là ngày 1/7 hàng năm

Ngày bảo hiểm y tế là ngày 1/7 hàng năm

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 

Theo ông Dương Văn Hào – Trưởng Ban Quản lý Thu – Sổ, thẻ cho biết, tính đến ngày 20/11/2020 có 86,35 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ khoảng 89,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ hiện nay thấp hơn so với với mục tiêu 90,7% dân số tham gia bảo hiểm y tế theo theo Quyết định 1167/QĐ-TTg là 1,5%. Trong đó có 23 tỉnh vượt chi tiêu được giao, 40 tỷ có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp hơn chỉ tiêu được, các tỉnh có tỷ lệ thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu được giao là Bạc Liêu (thấp hơn 12,3%), Bình Thuận (thấp hơn 9,7%), Tây Ninh (thấp hơn 9,7%), Đồng Nai (thấp hơn 8,4%), Thành phố Hồ Chí Minh (thấp hơn 8%).

Ông Hào cũng cho biết, số người tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là 21 triệu người so với tổng 23 triệu người trong chỉ tiêu được giao. Trong đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở các trường dạy nghề khá thấp, có trường tỷ lệ tham gia dưới 50%.

Như vậy, tỷ lệ tham gia bảo hiểm trong những năm gần đây đã có dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Để đạt được mục tiêu theo Quyết định 1167/QĐ-TTg, BHXH các tỉnh, thành phố cần tập trung tìm giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Tham khảo bài viết “Những thay đổi mới nhất về thẻ bảo hiểm y tế hiện nay” mà người tham gia cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Để đạt được mục tiêu trên, ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đưa ra một số giải pháp như sau:

– Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hướng bền vững: Số lượng người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế tập trung phần lớn của các đối tượng có thu nhập không ổn định. Vì vậy, giải pháp được đặt ra cho ngành bảo hiểm xã hội là cần phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân có những điều kiện thuận lợi ban đầu khi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong việc chia sẻ công đồng, dự phòng tài chính khi không may mắc bệnh, cải cách thủ tục hành chính tiến tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cho phép người dân tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán lệ phí và nhận kết quả trực tuyến…

– Sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Ngành bảo hiểm xã hội cần kết hợp với ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, gia tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế…

– Thay đổi phương thức thanh toán tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng thanh toán định suất đối với khám chữa bệnh ngoại trú và theo nhóm chẩn đoán liên quan đối với khám chữa bệnh nội trú. 

– Ngành bảo hiểm xã hội cần tổ chức đấu thầu tập trung đối với thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. Đồng thời tăng cường việc kiểm tra nghiệp vụ giám định bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngăn chặn các hình thức thức lạm dụng bảo hiểm y tế…

Hy vọng với những giải pháp được nêu trên sẽ giúp ngành bảo hiểm xã hội hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *