My Neighbor Alice (ALICE) là dự án Binance Launchpool thứ 18

Binance vừa thông báo game blockchain My Neighbor Alice (ALICE) sẽ là dự án Binance Launchpool thứ 18.

coin68-ALICE Binance Launchpool
My Neighbor Alice (ALICE) là dự án Binance Launchpool thứ 18

Người dùng sẽ có thể stake BNB, BUSD và CHR để farm token ALICE trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 7:00 AM ngày 10/03/2021 (giờ VN).

Sau đó, Binance sẽ niêm yết ALICE vào lúc 1:00 PM ngày 15/03/2021 (giờ VN), với các cặp giao dịch ALICE/BTC, ALICE/BUSD và ALICE/USDT.

Thông tin chi tiết về Launchpool ALICE

– Token: My Neighbor Alice (ALICE)

– Tổng cung: 100.000.000 ALICE

– Cung Launchpool: 3.000.000 ALICE

– Cung lưu hành ban đầu: 17.400.000 ALICE

– Smart contract: ALICE (ERC-20); ALICE (BEP-20)

– Điều khoản staking: Không có hạn mức tố đa. Không yêu cầu KYC

Thông tin các pool staking

  • Stake BNB: 2.100.000 ALICE (70%)
  • Stake BUSD : 600.000 ALICE tiền thưởng (20%)
  • Stake CHR : 300.000 ALICE trong phần thưởng (10%)

Thời gian farm: 7:00 AM ngày 10/03 đến 6:59 AM ngày 09/04/2021 (giờ VN)

Thông tin dự án

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *