Mức độ ảnh hưởng của độ tuổi đến phí bảo hiểm nhân thọ


Độ tuổi là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến phí bảo hiểm. Người tham gia càng nhiều tuổi phí sẽ càng cao. Vậy mức độ ảnh hưởng của độ tuổi đến phí bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Trong bảo hiểm nhân thọ, phí bảo hiểm được xác định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, trong đó độ tuổi của người được bảo hiểm là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức phí.. 

Đối với việc tính xác định phí bảo hiểm trên cơ sở độ tuổi, Khoản 1, Điều 34, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 đã quy định rõ: Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ thông báo chính xác tuổi của người được bảo hiểm vào thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm cơ sở tính phí bảo hiểm. 

Mua bảo hiểm nhân thọ khi còn trẻ là sự lựa chọn thông minh để có mức phí tốt nhất.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *