Một người có 2 thẻ bảo hiểm y tế được không?


Theo quy định hiện nay thì một người có 2 thẻ bảo hiểm y tế được không? Trường hợp một người thuộc 2 nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì có được cấp 2 thẻ?

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Đây cũng là giấy tờ quan trọng cần có khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để được thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Một người có 2 thẻ bảo hiểm y tế được không?

Căn cứ Điều 16, Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

2. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế

…”.

Như vậy mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng khi khám chữa bệnh.

Mỗi người chỉ có một thẻ bảo hiểm y tế duy nhất

Mỗi người chỉ có một thẻ bảo hiểm y tế duy nhất

Một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Khoản 2, Điều 13, Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Như vậy theo quy định trên, nếu bạn thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người lao động đó được xác định theo thứ tự:

1. Người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

3. Ngân sách Nhà nước đóng

4. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;

5. Hộ gia đình.

Ví dụ: Chị A đang làm việc tại một công ty có chồng là công an. Như vậy chị A vừa thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động và người sử dụng lao động đóng vừa thuộc đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng. Tuy nhiên, theo quy định trên chị A thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người lao động và người sử dụng lao động đóng. 

Cập nhật: Các quy định mới nhất về thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khi tham gia.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quyền lợi của người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ Khoản 2, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế quy định như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 28

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Như vậy nếu bạn thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì khi đi khám chữa bệnh sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Tìm hiểu thêm:

Như vậy mỗi người chỉ có 1 thẻ bảo hiểm y tế duy nhất. Bạn nên cập nhật các quy định mới nhất về bảo hiểm y tế để không bỏ lỡ quyền lợi khi tham gia.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *