Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ tử tuất0
Bảo hiểm xã hội


Hồ sơ chế độ tử tuất là bước đầu tiên thân nhân của người đã chết cần làm để có thể nhận được quyền lợi từ chế độ này. Tham khảo bài viết sau để được hướng dẫn chi tiết cách tạo hồ sơ.

Đánh giá bài viết

Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ tử tuất

0
0

Bài viết có hữu ích không?


Không

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *