Hướng dẫn lập hồ sơ chế độ hưu trí


Lập hồ sơ chế độ hưu trí là bước đầu tiên người hết tuổi lao động cần làm để được hưởng lương hưu khi không còn khả năng làm việc, trong trường hợp đủ điều kiện. Hướng dẫn cách lập hồ sơ hưu trí được nêu ở bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

Người lao động khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí cần lập hồ sơ và hoàn thành các thủ tục để nhận. Vậy hồ sơ chế độ hưu trí cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Căn cứ vào khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật BHXH năm 2014, người lao động phải đóng đủ 20 năm BHXH trở lên và đủ tuổi như sau:

 • Trong điều kiện làm việc bình thường, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện từ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và 50 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.
 • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, từ đủ 55 tuổi 03 tháng đối với nam, 50 tuổi 04 tháng đối với nữ.
 • Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò,…

Quy trình và thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục báo giảm lao động, sau đó chốt sổ BHXH cho người lao động.

Bước 2: Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

Bước 3: Đợi giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với người tham gia BHXH bắt buộc.

Hồ sơ hưu trí gồm những gì?

Điều kiện để hưởng chế độ hưu trí căn cứ vào tuổi đời, thời gian tham gia BHXH, môi trường làm việc và mức suy giảm khả năng lao động. Vì vậy, hồ sơ chuẩn bị cho từng trường hợp cũng khác nhau:

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí cho người hết tuổi lao động

Hồ sơ hưu trí cho đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

 • Sổ BHXH;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT (nếu có);
 • Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (bản chính) theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB (bản chính);
 • Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Đọc thêm: Cách tính chế độ hưu trí cho người lao động

Hồ sơ hưu trí cho người chờ đủ điều kiện hưởng lương hưu

 • Sổ BHXH;
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ nặng (tương đương với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT (nếu có);
 • Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ Điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP (bản chính);
 • Giấy uỷ quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu theo mẫu số 13-HSB (bản chính) đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi; giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn thi hành án tạm hoãn thi hành án đối với người bắt đầu chấp hành hình phạt tù trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2015.

Bài viết đã hướng dẫn người lao động lập hồ sơ chế độ hưu trí để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện các thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *