Hướng dẫn điền mẫu đơn xin hưởng chế độ tử tuất0
Bảo hiểm xã hội


Để được hưởng chế độ tử tuất, thân nhân người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ, trong đó có mẫu đơn xin hưởng chế độ tử tuất. Tham khảo bài viết dưới đây để biết cách điền đơn này đúng nhất.

Đánh giá bài viết

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin hưởng chế độ tử tuất

0
0

Bài viết có hữu ích không?


Không

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *