Ethereum 2.0 được thiết lập chuẩn bị đợt nâng cấp hard fork đầu tiên

Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã công bố kế hoạch vào thứ hai cho đợt hard fork đầu tiên của chuỗi Ethereum 2.0, dự kiến ​​được đặt tên là HF1. Đợt hard fork Ethereum 2.0 đầu tiên nhằm mục đích trở thành một bài kiểm tra chung trước khi đưa ra những thay đổi sâu hơn.

Hard fork sẽ cho phép các nhà phát triển giới thiệu một số nâng cấp chính cho Beacon Chain (Phase 0 của Ethereum 2.0) mới ra mắt gần đây, cũng sẽ là một thử nghiệm hữu ích cho những thay đổi rộng hơn trong tương lai. Thay đổi thực tế lớn nhất là hỗ trợ các light client – yêu cầu nguồn tài nguyên tối thiểu để chạy trên thiết bị di động. Điều này sẽ cho phép các ví có thể tự xác minh blockchain thay vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Vì việc chạy một full node (lưu trữ một bản sao hoàn chỉnh của blockchain trong máy tính của người dùng bao gồm tất cả dữ liệu về các khối với tất cả các giao dịch đã từng xảy ra) cần đáp ứng một số yêu cầu cụ thể, light clients được thiết kế nhỏ gọn để giảm bớt tương tác với mạng và giảm bớt những xung đột về việc sở hữu chúng. Light client chỉ lưu trữ tên của mỗi khối, về cơ bản là một bản tóm tắt tất cả các giao dịch.

Các cải tiến khác bao gồm các bản sửa lỗi đối với các quy tắc lựa chọn fork, trong đó các nhà phát triển đã xác định một số trường hợp của giao thức có khả năng dễ bị tấn công tổ chức lại. Trong khi một số thay đổi giúp hệ thống tốt hơn đối với những gì còn thiếu sót, nhóm nghiên cứu đang thay đổi một số thông số để đưa ra các hình phạt tiền khắc nghiệt hơn dành cho những hành vi lợi dụng nền tảng này.

Không rõ khi nào hard fork sẽ được thực hiện, vẫn cần phát triển và xem xét đối với một số chi tiết của đề xuất. Trong khi đó, các nhà phát triển Ethereum đang cố gắng đưa ra một quy ước đặt tên cho HF1 và các hard fork trong tương lai.

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *