Đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng có được trợ cấp thất nghiệp không?


Mới đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng sẽ không được lĩnh trợ cấp thất nghiệp do chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về chính sách trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động mới đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng có được lĩnh trợ cấp thất nghiệp không là thắc mắc lớn và cần được giải đáp cụ thể. Bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng của người lao động được giải quyết như thế nào?

Quy định về thời gian đóng BHTN để được nhận trợ cấp thất nghiệp

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN liên tục hoặc ngắt quãng được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho tới lúc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đóng BHTN 6 tháng có được lĩnh trợ cấp thất nghiệp không

Người lao động đóng BHTN 6 tháng có được lãnh trợ cấp thất nghiệp không

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013, quy định về thời gian đóng BHTN để nhận trợ cấp thất nghiệp

“2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Đồng thời, phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

Đọc thêm: Đóng BHTN từ 2 – 6 năm sẽ nhận được mấy tháng trợ cấp thất nghiệp

Vì vậy, nếu mới chỉ đóng bảo hiểm thất nghiệp được 6 tháng duy nhất, đây cũng là tổng khoảng thời gian đóng BHTN thì người lao động chưa đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về chủ đề đóng bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không. Hy vọng chúng tôi đã đem đến những kiến thức hữu ích cho bạn đọc quan tâm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *