Có cần phải đợi đến khi đáo hạn hợp đồng mới tính đến việc tham gia hợp đồng mới?


Với bảo hiểm nhân thọ, việc sở hữu nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm là điều không khó. Tuy nhiên điều nhiều khách hàng thắc mắc là có cần phải đợi đến khi đáo hạn hợp đồng mới tính đến việc tham gia hợp đồng mới hay không?

Từ lâu bảo hiểm nhân thọ đã là một trong những giải pháp bảo vệ được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Không ít người mong muốn tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mặc dù đang sở hữu một hợp đồng bảo hiểm

Có cần phải đợi đến ngày đáo hạn mới tham gia hợp đồng mới?

Đối với việc tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn không nhất thiết phải chờ đợi đến ngày đáo hạn hợp đồng đã có mới tiếp tục tham gia hợp đồng mới. Bạn có thể tham gia thêm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới bất cứ khi nào có nhu cầu, bởi vì:

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *