Chế độ tử tuất BHXH tự nguyện như thế nào?0
Bảo hiểm xã hội


Chế độ tử tuất BHXH tự nguyện là quyền lời mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Đánh giá bài viết

Chế độ tử tuất BHXH tự nguyện như thế nào?

0
0

Bài viết có hữu ích không?


Không

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *