Chế độ thai sản sinh đôi hiện nay như thế nào?


Chế độ thai sản sinh đôi dành cho cha mẹ sinh 1 lần 2 con với những quyền lợi tốt hơn về thời gian nghỉ cũng như mức trợ cấp. Điều này giúp cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn để chăm sóc 2 đứa trẻ cùng lúc.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi sẽ được hưởng thêm những quyền lợi cao hơn so với sinh một con. Vậy hiện nay, chế độ thai sản sinh đôi có những gì khác biệt?

Chế độ thai sản khi sinh đôi được nghỉ thêm 1 tháng

Căn cứ vào khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Với những lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con sẽ được nghỉ thêm 01 tháng.

Như vậy, tổng thời gian nghỉ cho chế độ thai sản sinh đôi là 07 tháng. Trong đó, thời gian nghỉ trước sinh tối đa không quá 02 tháng.

Người lao động được hưởng những gì khi sinh đôi

Người lao động được nhiều quyền lợi hơn khi đẻ sinh đôi

Chồng được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh đôi?

Quy định của pháp luật Nhà nước khi lao động nam đang đóng BHXH được nghỉ 05 ngày làm việc. Nếu vợ sinh mổ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì được nghỉ 07 ngày làm việc.

Còn quy định với trường hợp vợ sinh đôi, chồng sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc. Nếu sinh đôi mà sinh mổ thì được nghỉ 14 ngày làm việc (quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014).

Đọc thêm:

Chế độ khám thai hiện nay ra sao?

Chế độ thai sản có bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ việc?

Mức hưởng trợ cấp 1 lần cho chế độ thai sản sinh đôi

Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định: Mức trợ cấp 1 lần cho mỗi con khi sinh hoặc nhận con nuôi bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận con nuôi.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1.490.000 vnđ. Do vậy, mức hưởng trợ cấp 1 lần là 1.490.000 x 2 x 2 = 5.960.000 vnđ.

Bài viết đã tổng hợp những quyền lợi tốt mà mà chế độ thai sản sinh đôi hiện nay đang chi trả cho những trường hợp này. Hy vọng chúng tôi đã mang tới nhiều thông tin hữu ích cho những ai quan tâm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *