Chế độ thai sản sinh con thứ 2 thế nào?


Chế độ thai sản sinh con thứ 2 của người lao động vẫn được đảm bảo nếu đủ điều kiện hưởng. Nhà nước không có quy định nào khác về việc sinh bao nhiêu con sẽ có ảnh hưởng đến chế độ này.

Nhiều người lao động thắc mắc liệu khi sinh con thứ 2 thì quyền lợi về thai sản có được đảm bảo không. Quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ 2 hiện nay như thế nào?

Con thứ 2 được nhận chế độ thai sản như thế nào?

Con thứ 2 được nhận chế độ thai sản như thế nào?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ 2

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện cụ thể hưởng chế độ thai sản:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, trong Luật không hề nhắc đến việc giới hạn số lượng sinh con hưởng chế độ thai sản. Lao động nữ chỉ cần là một trong các đối tượng trên, có đủ thời gian đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước sinh. Hoặc đã đóng đủ từ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước sinh là được hưởng chế độ thai sản.

Đọc thêm: Tổng quan chế độ thai sản hiện nay

Mức hưởng chế độ thai sản

Điều 38 và Điều 39 Luật BHXH quy định về mức hưởng của lao động nữ sinh con:

  • Trợ cấp 1 lần khi sinh con: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được nhận mức trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhân nuôi con nuôi.
  • Trong thời gian nghỉ sinh 6 tháng, người lao động nhận được 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nếu người lao động đóng BHXH không đủ 6 tháng thì chỉ được hưởng chế độ khám thai, thai chết lưu, nạo hút thai, sảy thai, phá thai bệnh lý, thời gian nghỉ sinh;
  • Nghỉ dưỡng sức được hưởng mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

Như vậy, chế độ thai sản con thứ 2 sẽ không có gì khác biệt nếu người lao động đủ điều kiện hưởng. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp hữu ích cho quý bạn đọc quan tâm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *