Chế độ thai sản lần 3 như thế nào?


Chế độ thai sản lần 3 cũng giống những lần sinh thứ 1 và thứ 2, vẫn được đảm bảo chính sách theo quy định của pháp luật nếu đủ điều kiện.

Nhiều người lao động phân vân nếu sinh con lần thứ 3 thì chế độ thai sản có gì khác biệt không. Giải đáp về chế độ thai sản lần 3 sẽ được nêu trong bài viết này!

Điều kiện để hưởng chế độ thai sản

Khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • a) Lao động nữ mang thai;
  • b) Lao động nữ sinh con;
  • c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ mang thai hộ;
  • d)Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi;
  • đ) Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi;
  • e)Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.”

Như vậy, không có điều kiện nào quy định về việc sinh con lần 3 không được hưởng chế độ thai sản. Người lao động chỉ cần đáp ứng 1 trong các điều kiện trên, có đủ số tháng đóng BHXH sẽ nhận được chế độ này.

Lao động nữ sinh con thứ 3 vẫn được hưởng chế độ thai sả

Lao động nữ sinh con thứ 3 vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện

Mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản sinh con thứ 3

Điều 38 và Điều 39 Luật BHXH quy định về mức hưởng của lao động nữ sinh con:

  • Trợ cấp 1 lần khi sinh con: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi được nhận mức trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhân nuôi con nuôi.
  • Trong thời gian nghỉ sinh 6 tháng, người lao động nhận được 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nếu người lao động đóng BHXH không đủ 6 tháng thì chỉ được hưởng chế độ khám thai, thai chết lưu, nạo hút thai, sảy thai, phá thai bệnh lý, thời gian nghỉ sinh;
  • Nghỉ dưỡng sức được hưởng mỗi ngày bằng 30% lương cơ sở.

Đọc thêm: Nghỉ thai sản có được tính phép năm không?

Qua bài viết này, người lao động có thể yên tâm khi nhận nhận được chế độ thai sản lần 3 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *