Chế độ thai sản khi sảy thai cho lao động nữ


Chế độ thai sản khi sảy thai có những quyền lợi nhằm giúp lao động nữ trải qua việc này có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ, đồng thời vẫn có một nguồn thu nhập duy trì cuộc sống.

Sảy thai là điều không mong muốn đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Tuy nhiên, nếu không may gặp phải trường hợp này, lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sảy thai theo quy định khi đủ điều kiện.

Thời gian nghỉ thai sản khi sảy thai

Căn cứ vào Điều 33 Luật BHXH 2014, quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

“1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Ví dụ: Trường hợp lao động nữ bị sảy thai khi con được 08 tuần tuổi sẽ được nghỉ chế độ thai sản là 20 ngày, được ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Mức hưởng chế độ thai sản cho phụ nữ sảy thai

Mức hưởng chế độ thai sản khi sảy thai của lao động nữ được quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.”

Phụ nữ sảy thai được hưởng chế độ thai sản thế nào

 

Phụ nữ khi sảy thai sẽ được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước

Công thức tính mức hưởng 1 ngày trợ cấp khi sảy thai là:

Mức hưởng = Mức tiền lương bình quân tháng đóng BHXH trong 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản : 30 ngày x Số ngày nghỉ việc

Ví dụ: Chị Hồng Anh tham gia BHXH từ năm 2016 đến hết tháng 08/2018, chị Hồng Anh sảy thai khi thai 20 tuần tuổi và được nghỉ 40 ngày. Tiền lương đóng BHXH của chị Hồng Anh từ tháng 02 – 07/2018 là 5.000.000 vnđ/tháng. Vì chị Hồng Anh được nghỉ 40 ngày nên được hưởng chế độ thai sản là: 5.000.000 : 30 ngày x 40 ngày = 6.600.000 vnđ.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sảy thai

Theo Điều 101, Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, để được hưởng chế độ thai sản khi sảy thai, lao động nữ phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

Trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc, lao động nữ nộp hồ sơ nêu trên cho người sử dụng lao động. Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trong 10 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đọc thêm: Chế độ thai sản khi sinh mổ

Hy vọng các thông tin trong bài viết đã giúp người lao động nữ hiểu thêm về chế độ thai sản khi sảy thai, thực hiện đúng và hưởng đủ quyền lợi nếu ở trong trường hợp đó.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *