Chế độ thai sản khi phụ nữ sinh non


Chế độ thai sản khi phụ nữ sinh non trong mỗi trường hợp sẽ có những quy định khác nhau.Tuy nhiên, vẫn đảm bảo quyền lời cho người lao động có chế độ tốt để chăm sóc con cái, hồi phục sức khoẻ.

Sinh non hay mất con là điều không người phụ nữ nào mong muốn. Tuy nhiên, nếu bắt buộc gặp phải trường hợp đó, quy định của Nhà nước vẫn có những quyền lợi chế độ nhằm bù đắp cho sự không may mắn này. Vậy chế độ thai sản cho phụ nữ sinh non như thế nào?

Chế độ thai sản cho phụ nữ sinh non

Phụ nữ được hưởng chế độ thai sản như thế nào khi sinh non

Chế độ bảo hiểm thai sản khi sinh con

Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản là đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên, trong khi mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trường hợp sinh non thiếu tháng mà con vẫn phát triển bình thường thì được hưởng chế độ thai sản như quy định.

Tuy nhiên, nếu bạn sinh non và con mất thì thời gian hưởng chế độ thai sản sẽ được quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật BHXH năm 2014:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con

…. 3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

Trường hợp sinh con dưới 2 tháng tuổi bị chết, người mẹ được hưởng chế độ thai sản 4 tháng. Nếu sinh con trên 2 tháng tuổi bị chết thì người mẹ được hưởng 2 tháng nghỉ thai sản tính từ ngày con chết.

Đọc thêm:

Tổng quan chế độ thai sản hiện nay

Lao động nữ có được hưởng chế độ thai sản khi chưa đóng đủ 6 tháng BHXH không?

Trên đây là tổng hợp các trường hợp chế độ thai sản cho phụ nữ sinh non. Mong rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho nhiều người gặp phải hoàn cảnh như vậy.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *