Chế độ thai sản khi nhận con nuôi của người lao động


Trường hợp người lao động không có con có thế nhận con nuôi. Bên cạnh đó, Luật Bảo hiểm xã hội cũng có những quy định về chế độ thai sản khi nhận con nuôi của người lao động.

Pháp luật Việt Nam vẫn quy định về chế độ thai sản khi nhận con nuôi của người lao động. Vậy điều kiện và thủ tục để nhận chế độ này như thế nào?

Chế độ thai sản của người lao động khi nhận con nuôi

Khi nhận con nuôi, người lao động đủ điều kiện vẫn hưởng chế độ thai sản

Điều kiện của chế độ thai sản xin con nuôi

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Căn cứ vào Điều trên, trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh đó, Điều 36 tại Luật này cũng quy định về thời gian hưởng chế độ khi nhận con nuôi:

“Điều 36. Thời gian hưởng chế độ khi nhận con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.”

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản xin con nuôi

Để hưởng chế độ thai sản xin con nuôi, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;
  • Giấy chứng nhận con nuôi;
  • Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do đơn vị sử dụng lao động lập mẫu C70a-HD.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, người lao động nộp cho đơn vị sử dụng lao động trong vòng 45 ngày kể từ ngày đi làm lại để đơn vị này và cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết cho bạn.

Đọc thêm: Hướng dẫn tính chế độ thai sản

Những thông tin cần thiết về điều kiện cũng như thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi đã được nêu trong bài viết này. Hy vọng chúng tôi đã phần nào giải đáp được thắc mắc của người lao động.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *