Chế độ nghỉ ốm khi mang thai như thế nào?


Hiện nay, quy định của pháp luật đã nêu rõ các điểm về chế độ nghỉ ốm khi mang thai nên người lao động có thể dễ dàng tìm hiểu, áp dụng để nhận được quyền lợi đầy đủ nhất.

Chế độ nghỉ ốm khi mang thai có hay không? Liệu trong thời gian nghỉ thai sản, bị ốm đau có xác nhận của bệnh viện thì có được hưởng chế độ không. Pháp luật hiện nay quy định như thế nào về vấn đề này.

Người mang thai có được hưởng chế độ ốm đau

Chế độ ốm đau và chế độ thai sản

Chế độ nghỉ ốm khi mang thai ra sao?

Ốm đau và thai sản là 2 chế độ người lao động được hưởng khi tham gia BHXH trong trường hợp họ bị giảm, mất nguồn thu nhập vì nghỉ ốm đau, thai sản, dựa trên cơ sở đóng quỹ BHXH.

Về chế độ ốm đau, đối tượng được hưởng quy định ở Điều 24 Luật BHXH 2014:

“Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.”

Để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động phải đáp ứng một trong các điều kiện được quy định tại điều 25 của Luật này:

“1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền”

Đối với chế độ thai sản, Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định về những đối tượng hưởng chế độ thai sản:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Quy chiếu vào các điều trên, không có quy định nào về việc đang hưởng chế độ thai sản thì sẽ không được hưởng chế độ ốm đau. Nếu người đang hưởng chế độ thai sản mà đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau thì sẽ được hưởng đồng thời cả 2 chế độ.

Đọc thêm: Có chế độ nghỉ khi bố mẹ ốm không?

Hy vọng khi đọc bài viết này, người lao động quan tâm đến chế độ nghỉ ốm khi mang thai sẽ có thêm những hiểu biết cần thiết. Từ đó đảm bảo quyền lợi về cả 2 chế độ khi tham gia BHXH.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *