Chế độ hưu trí cho giáo viên mầm non


Chế độ hưu trí cho giáo viên mầm non đang và sẽ có những thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đối tượng này có chế độ chính sách tốt khi làm một công việc đặc thù và vất vả.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đề Nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ đưa đối tượng giáo viên mầm non, giáo viên giáo dục thể chất vào diện lao động nặng nhọc. Nếu đề nghị này được thông qua thì 2 đối tượng này sẽ có tuổi nghỉ hưu sớm hơn so với quy định. Tuy vậy, hiện nay vẫn chưa có thay đổi thì chế độ hưu trí cho giáo viên mầm non như thế nào?

Chế độ hưu trí của giáo viên mầm non thế nào

Giáo viên mầm non có chế độ hưu trí ra sao?

Điều kiện hưởng lương hưu của giáo viên mầm non 2021

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non:

  • Lao động nam đủ 62 tuổi vào năm 2028.
  • Lao động nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đồng thời, người lao động phải có đủ từ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Cách tính lương hưu của giáo viên mầm non

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được quy định như sau:

  • Người lao động nghỉ hưu từ 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tăng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;
  • Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;
  • Lao động nam nghỉ hưu từ 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH trong bảng dưới đây, sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%:

Năm nghỉ hưu Số năm đóng BHXH tương ứng tỷ lệ hưởng lương hưu 45%
2018 16 năm
2019 17 năm
2020 18 năm
2021 19 năm
Từ 2022 trở đi  20 năm

Giáo viên mầm non nghỉ hưu có được tính thâm niên không?

Tính đến thời điểm năm 2021, chế độ thâm niên cho giáo viên vẫn còn. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP, thời gian nghỉ hưu sẽ không được tính vào thời gian tính phụ cấp thâm niên.

Đọc thêm: Hướng dẫn cách tính chế độ hưu trí nói chung

Như vậy, chế độ hưu trí cho giáo viên mầm non cũng tương tự với nhiều ngành khác và kèm theo một số quy định riêng, áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *