Bảo hiểm xã hội năm nay có những gì thay đổi?


Bảo hiểm xã hội năm 2021 có những thay đổi lớn, đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Vì vậy, tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ và trách nhiệm chính đáng của mỗi người lao động.

Luật và quyền lợi bảo hiểm xã hội là mối quan tâm lớn của nhiều người lao động và người dân khi tham gia. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi có tác động trực tiếp đến đời sống hiện tại cũng như sau này của những người tham gia.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 là bộ luật mới nhất được áp dụng từ ngày 01/01/2021 với các chính sách được thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung thêm quy định khác hơn so với Luật BHXH năm 2014.

Bộ luật Lao động 2019 quy định phạm vi điều chỉnh của Quốc hội với những nội dung về BHXH: Chính sách, chế độ của BHXH, trách nhiệm và quyền của các tổ chức bảo hiểm lao động, cơ quan BHXH, những cá nhân liên quan đến BHXH, người sử dụng lao động và người lao động tham gia BHXH, quỹ BHXH, đại diện người lao động tham gia BHXH, các tổ chức sử dụng lao động, các thủ tục BHXH cũng như sự quản lý của Nhà nước về chế độ này.

Đối tượng áp dụng tham gia bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay

Căn cứ vào các quy định hiện hành và Bộ luật Lao động 2019 được áp dụng từ ngày 01/01/2021. Những đối tượng sau sẽ tham gia đóng BHXH:

– Người lao động là công dân Việt Nam đang tham gia đóng BHXH bắt buộc:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn, HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định pháp luật về lao động;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, quan chức;
 • Các cá nhân làm công tác trong những tổ chức cơ yếu, quốc phòng, công an;
 • Sĩ quan, quân nhân, quân đội nhân dân, hạ sĩ,…
 • Người đang làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ được quy định tại Luật người lao động Việt Nam;
 • Người quản lý doanh nghiệp, hệ điều hành hợp tác xã có hưởng lương.

– Công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam được tham gia BHXH theo đúng quy định nếu có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề theo đúng quy định do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.

– Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc.

– Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên và không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đọc thêm:

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin đóng BHXH mới nhất

Lợi ích khi tham gia BHXH

Các chế độ bảo hiểm xã hội 2021

Luật BHXH mới nhất quy định về những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia:

– Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ:

 • Chế độ ốm đau;
 • Chế độ thai sản;
 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ tử tuất;
 • Chế độ tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp.

Các chế độ người lao động được hưởng khi tham BHXH bắt buộc

Những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia BHXH bắt buộc

– Người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng các chế độ:

 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ tử tuất.

– Bảo hiểm thất nghiệp:

 • Trợ cấp thất nghiệp;
 • Hỗ trợ học nghề;
 • Hỗ trợ tìm việc làm.

Nguyên tắc khi tham gia bảo hiểm xã hội

 • Mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động dựa vào mức tiền lương hàng tháng;
 • Mức đóng BHXH tự nguyện của người lao động dựa vào mức thu nhập cơ sở hàng tháng do người lao động tự lựa chọn;
 • Mức hưởng chế độ BHXH sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng của mỗi người, mức đóng cũng như điều kiện nhận quyền lợi của từng chế độ;
 • Người lao động tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện sẽ được hưởng chế độ lương hưu, tử tuất nếu đủ thời gian đóng BHXH theo quy định;
 • Quỹ BHXH được quản lý tập trung, công khai minh bạch, rõ ràng, được sử dụng đúng mục đích, chủ động hạch toán độc lập theo quỹ thành phần. Các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và các nhóm chủ sở hữu lao động được thực hiện chế độ tiền lương quyết định;
 • Việc thực hiện BHXH phải thuận tiện, đơn giản, chính xác, tạo điều kiện cho người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội

 • Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về BHXH;
 • Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội chịu trách nhiệm quản lý BHXH với Chính phủ;
 • Uỷ ban nhân dân cáp cấp thực hiện quản lý BHXH trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội 2021 có gì thay đổi?

Nhiều chính sách, chế độ mới được áp dụng từ ngày 01/01/2021 với những quyền lợi tốt cho người lao động:

Luật bảo hiểm xã hội điều chỉnh lương hưu

Căn cứ vào Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định:

 • Đối với điều kiện lao động bình thường, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 03 tháng, của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng (trước đây tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi);
 • Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ; đến năm 2028, lao động nam nghỉ hưu khi 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

Bên cạnh đó, cũng căn cứ vào Điều 56 Luật BHXH 2014, tỷ lệ hưởng lương hưu cũng cũng sẽ thay đổi:

– Đối với lao động nam:

 • Trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trong năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (hiện hành nghỉ hưu năm 2020 khi đóng BHXH đủ 18 năm sẽ được hưởng mức 45%);
 • Với những trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 01/01/2022 và đóng đủ 20 năm BHXH sẽ được hưởng mức 45%;
 • Sau đó, cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75%.

– Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH sẽ được tính thêm 2%; tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

Thay đổi mức hưởng BHYT khi đi khám chữa bệnh

Áp dụng từ ngày 01/01/2021, những người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh ở những cơ sở y tế không đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả mức hưởng được quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT năm 2008  theo tỷ lệ như sau:

 • Chi trả khi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Chi trả khi khám tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trên phạm vi cả nước (Trước đây chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ BHYT);
 • Chi trả đối với bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Mức chi trả BHYT 2021 tốt hơn cho người lao động

Mức chi trả BHYT mới tốt hơn cho người lao động

Trên đây là những thông tin tổng quan về bảo hiểm xã hội năm 2021, đồng thời cập nhật những thay đổi mới nhất được áp dụng từ ngày 01/01/2021. Hy vọng chúng tôi đã đem đến những thông tin hữu ích cho người lao động quan tâm.

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *