Bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào?0
Bảo hiểm xã hội


Bảo hiểm thất nghiệp là chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho người lao động trong giai đoạn nghỉ việc, không có việc làm nhằm giảm bớt khó khăn, vất vả của cuộc sống. Vậy bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào?

Đánh giá bài viết

Bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào?

0
0

Bài viết có hữu ích không?


Không

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *