Bảo hiểm thất nghiệp An Giang và những điều cần biết0
Bảo hiểm xã hội


Bảo hiểm thất nghiệp An Giang bao gồm Trung tâm dịch vụ việc làm An Giang và các chi nhánh, có chức năng xử lý vấn đề trợ cấp thất nghiệp, hướng nghiệp và đào tạo cho người lao động thất nghiệp trên địa bàn cơ quan quản lý.

Đánh giá bài viết

Các cơ quan giải quyết bảo hiểm thất nghiệp An Giang

0
0

Bài viết có hữu ích không?


Không

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *