Bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cho trường hợp tự tử?0
Kiến thức bảo hiểm nhân thọ


Trường hợp tự tử có được bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm không tùy thuộc vào việc rủi ro này có thuộc điều khoản loại trừ của tất cả quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ hay không.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là cách bạn dự phòng tài chính cho những lúc không may gặp phải rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Theo đó, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả một khoản tài chính kịp thời cho người tham gia khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Một trong số quyền lợi mà khách hàng quan tâm nhất là bảo hiểm nhân thọ có bảo hiểm cho trường hợp tự tử?

Thực tế, có sự khác nhau giữa các sản phẩm bảo hiểm của các công ty bảo hiểm về việc chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trường hợp tự tử. Theo đó, có những quyền lợi không được chi trả, có những quyền lợi được chi trả theo điều khoản loại trừ trong từng trường hợp tự tử. Bài viết sau đây giúp bạn nắm rõ thông tin về chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tự tử:

ĐỌC TOÀN BỘ BÀI VIẾT VỚI TÀI KHOẢN VIP

 • THỬ NGHIỆM

  29.000/

  tháng


  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn


  Đăng ký ngay


 • Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày


  Đăng ký ngay


 • Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline


  Đăng ký ngay

 • THỬ NGHIỆM

  243.600/

  năm


  348.000

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn


  Đăng ký ngay

 • CƠ BẢN

  411.600/

  năm


  588.000

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày


  Đăng ký ngay

 • NÂNG CAO

  579.600/

  năm


  828.000

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline


  Đăng ký ngay


 • Sản phẩm bảo hiểm tai nạn: Các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào nếu sự kiện bảo hiểm của NĐBH có liên quan đến tự tử hoặc có hành vi tự tử, hoặc tự ý gây tổn thương cho dù NĐBH trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí.
 • Sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo/bệnh lý nghiêm trọng: Các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi nào nếu NĐBH tự tử hoặc có hành vi tự tử, hoặc tự ý gây tổn thương cho bản thân dù trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí. 
 • Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ/bảo hiểm có kỳ hạn: Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi tử vong nếu NĐBH tự tử trong vòng 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực hợp đồng hoặc ngày hợp đồng được khôi phục hiệu lực. Trong trường hợp này, một số công ty chỉ hoàn trả cho bên mua bảo hiểm toàn bộ số phí đã đóng (không có lãi) sau khi trừ đi các chi phí liên quan (nếu có). Lưu ý: Bảo hiểm tử kỳ là sản phẩm có thời hạn bảo hiểm dài và thời gian đóng phí dài, thường từ 5 năm – 10 năm.
 • Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí/miễn đóng phí: Hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi nếu sự kiện bảo hiểm có liên quan đến tự tử hoặc hành vi tự tử, hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây thương tích cho mình, dù NĐBH có trong trạng thái tỉnh táo hay bị mất trí.
 • Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Công ty sẽ không chi trả bất cứ chi phí hoặc quyền lợi bảo hiểm nào cho sản phẩm bổ trợ này nếu NĐBH tự tử hay tự gây tổn thương cơ thể cho dù trong tình trạng tinh thần bình thường hay mất trí.
 • Sản phẩm bảo hiểm thương tật: Công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi nào nếu thương tật của NĐBH trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi tự tử hoặc có hành vi tự tử hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây ra tổn thương cho dù NĐBH trong trạng thái tỉnh táo hay mất trí.

Như vậy, tùy từng sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, công ty bảo hiểm sẽ có điều khoản về chi trả từng quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp NĐBH tự tử. Để nắm rõ sản phẩm bảo hiểm mà bạn tham gia (sản phẩm chính cũng như sản phẩm bổ trợ) có bảo hiểm cho trường hợp tự tử hay không, bạn cần đọc kỹ quy tắc điều khoản của từng sản phẩm. Trong bản quy tắc điều khoản sản phẩm, công ty bảo hiểm đều cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến quyền lợi, phạm vi bảo hiểm, các trường hợp loại trừ. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hãy lưu ý đọc và nghiên cứu kỹ các quy tắc, điều khoản của sản phẩm.


Bài viết có hữu ích không?


Không

MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *