8 lý do khiến phí bảo hiểm nhân thọ của bạn cao hơn những người khác


Trong bảo hiểm nhân thọ, với cùng một sản phẩm, một số tiền bảo hiểm nhưng mức phí đóng có thể có sự khác nhau giữa các khách hàng. Điều này xuất phát từ 8 lý do dưới đây.

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm (Căn cứ theo Khoản 11, điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000). Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải đóng phí bảo hiểm sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm. Điều này đảm bảo người được bảo hiểm được hưởng đầy đủ các quyền lợi chi trả từ doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong bảo hiểm nhân thọ, không có một hợp đồng với mức phí chuẩn duy nhất áp dụng cho tất cả mọi người. Công ty bảo hiểm sẽ căn cứ trên nhiều yếu tố để xác định mức phí cho người tham gia. Bởi vậy khi mua bảo hiểm nhân thọ không hiếm trường hợp cùng một sản phẩm nhưng người này phí cao hơn người kia hoặc ngược lại. 8 lý do sau đây sẽ lý giải vì sao phí bảo hiểm của bạn lại cao hơn những khách hàng khác.

Có thể thấy có nhiều yếu tố khiến phí bảo hiểm nhân thọ của bạn cao hơn những người khác. Trong đó, 8 yếu tố trên là những yếu tố có tác động phổ biến nhất. Để đảm bảo mức phí đóng chuẩn và hưởng đầy đủ các quyền lợi trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm, bạn nên cân nhắc mua bảo hiểm nhân thọ vào thời điểm thích hợp nhất là khi còn trẻ, có sức khỏe và tài chính tốt. 

You May Also Like

About the Author: Hoàng Kang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *